Wynagrodzenie za pracę ekspertów kancelarii rozliczane jest wg stawek godzinowych; są one zróżnicowane w zależności od pozycji i doświadczenia eksperta.

Wynagrodzenie za pracę ekspertów kancelarii rozliczane jest wg stawek godzinowych.

Średnia stawka za godzinę pracy zespołu kancelarii wynosi 480 zł netto.

    Przy wykonywaniu pracy przez poszczególnych prawników stawki mogą być różnicowane w następujący sposób:

  • Najwyżej wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w prawie ochronie środowiska, z ponad 25-letnim doświadczeniem w Polsce i zagranicą w prawie ochrony środowiska, posiadający stopień naukowy - 530 zł netto;

  • Prawnicy z ponad 15-letnim doświadczeniem w prawie ochrony środowiska, posiadający stopień naukowy - 480 zł netto;

  • Prawnicy z ponad 5-letnim doświadczeniem w prawie ochrony środowiska, posiadający tytuł zawodowy lub stopień naukowy - 430 zł netto.

W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji stawek.

W przypadku wykonywania usługi w terminie ekspresowym lub w dni wolne od pracy podane stawki ulegają odpowiedniemu podwyższeniu w indywidualnie wynegocjowanym stopniu.

do góry     drukuj